Simon-palota

Intro

Szecessziós, 1912 13. Magyar Ede és Takács János Az épületet egy lakó- és üzletházként. A két világháború között az épület a város tulajdonába került. A jómódú, szabó szövetkezeti elnök, Simon János által építtetett palota mozgalmas tetőzete, gazdagon tagolt homlokzati megoldása, ívelt, zárt erkélye, homlokzati épületplasztikája, faragott fapárkányzata egyaránt a magyar szecesszió stílusjegyeit hordozzák. A főbejárat két oldalán a falpilléreket záró női fejeket Kriván Ferenc vásárhelyi szobrász készítette.