ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - СЕНТА

Intro

Градска библиотека у Сенти, која од 1977. године ради у оквиру сенћанског Културно-образовног центра „Турзо Лајош”, представља истакнуту установу Мађарског националног савета, са две подручне испоставе на Горњем Брегу и у Торњошу.  Библиотечки фонд од преко седамдесет хиљада књига чине књиге за децу и омладину, белетристика и стручна литература, као и многе важне завичајне публикације на српском и мађарском језику.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СЕНТA

Фотографије у власништву Градске библиотеке - Сента