Gradski krug crtanja - Károlyi galerija

Intro

Slikar i grafičar Pataki Ferenc vodi umetničku slobodnu školu po imenu Gradski krug crtanja. Za izlaganje radova Károlyi galerija pruža mogućnost.