Mlin paprike u muzej (muzej u Röszki)

Intro

Muzej je osnovan zbog velike mađarske tradicije u gajenju paprike. Tekst u muzeju je na mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku. Može se tražiti prikaz izložbe sa vodičem. Za školske grupe moguće je održavanje i pedagoškog programa. Karakteristična stvar je što je muzej povezan sa postrojenjem za preradu paprike, i ponekad je dozvoljena i poseta postrojenja. Potrebna je prethodna prijava.

Photos