НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “СТОЈАН ТРУМИЋ“ -ГАЛЕРИЈА СТОЈАН ТРУМИЋ - ТИТЕЛ

Intro

Народна библиотека „Стојан Трумић„ је организована као општинска институција и једина је установа културе на читавој територији општине Тител. Ова библиотека ради преко шездесет година. Основана је је после другој светског рата, тачније 29. јула 1945. године као Народна читаоница и библиотека. Библиотека спада у ред малих библиотека, са фондом од 17.226 књига.
Фотографије у власништву Народне библиотеке Стојан Трумић Тител