Nova Sinagoga

Intro

Ekletička, sa elementima mavarskog i secesivnog stila, 1900-03. Baumhorn Lipót.

Nakon turske vladavine, izbegli jevreji 1784. godine dobijaju pravo na naseljavanje. Na zahtev da se izgradi Sinagoga, 1789. godine zahtev je odbijen, da bi tek 1803. godine bio prihvaćen. Ubrzo je postala tesna i 1843. godine biva zamenjena i danas postojećom „starom sinagogom“, koja je 1879. godine proširena. Brojčano, ekonomski i u društvenim sferama se dalje povećavao broj verske zajednice, 1899. godine su izdali projekat za izgradnju nove sinagoge, koji je budimpeštanski arhitekta dobio, koji je dizajnirao i sinagoge u Esztergom-u i Szolnok-u. U stvaranju sinagoge veoma veliki uticaj imao je dr. Löw Immánuel glavni rabin. 1903. godine nastala je jedna od najlepših jevrejskih sinagoga u Evropi, koje je postalo Baumhorn Lipót-ovo najznačajnije delo. Mozaik sa jedinstvenom harmonijom boja i staklenu kupolu napravio je Róth Miksa. Sinagoga je između 1979-80 obnovljena.

Photos