Pravljenje asura u selu Tapej (predstavljanje zanata, “učenje”) – Heller Ödön društveni centar

Intro

Riznica sa više od 1500 predmeta, koja sadrži više od sto slajdova, fotografija, više od 250 tekstila, prvenstveno odevnog tipa, 200 grnčarija, 700 alata i gvožđanih i drvenih predmeta, knjiga, igračaka za decu i asura.

Photos