Stara gimnazija, Reformirani koledž (danas: Galerija Alfoldi)

Intro

Klasicistička, 1820-1822. Ferenc Schreck.Proširena je 1882. godine na jug, a 1897. na zapad. Objekat ima jedan sprat, prizemlje je svedeno, baštenska fasada je sa tremom od linijskih stubova. Trenutno je na spratu galerija Alföldi.