ЗАЛАЗАК У СВИТАЊЕ, НОВО МИЛОШЕВО

Intro

Залазак у свитање је манифестација која негује индустријско културно наслеђе. У оквиру ове манифестације организује се дефиле старих трактора, као и инсценација традиционалне вршидбе парном машином.

Фотографије у власништву Музеја Жеравица у Новом Милошеву

Photos