ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ИДЕНТИС ПРОЈЕKТА У СЕГЕДИНУ 18 И 19 НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ИДЕНТИС ПРОЈЕKТА У СЕГЕДИНУ 18 И 19 НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

У Сегедину у згради жупаније Чонград одржана је 18. и 19. новембра 2019. године радионица Идентис пројекта са темом “ЕУ фондови”.

Првог дана учесницима се обратио Мр.Zoltan Gyarmati , који је презентовао досадашње активности које су реализоване од стране пројектног тима жупаније Чонград.

Другог дана на почетку се обратио Мр.Zoltan Gyarmati , који је поздравио присутне и најавио предаваче. Предавачи су били Krisztian Kern , Széchenyi programa Non profit KFT и Бéла Хегyеси консултант особа у DTP, CE и Interreg Europe programs.

Предавач Krisztian Kern је говорио о финансиским средствима за туризам у привреди и развој у оперативном програму за рурални развој у Kисфалуди програму, а следећи предавач Béla Hegyesi је говорио о резултатима и начину финансирања туризма у Interreg Danube и Interreg central Europe програмима.