САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА ЗРЕЊАНИН

Intro

Године 1956. град Зрењанин оснива Уметничку колонију у Ечки, селу у близини Зрењанина. Ечанска уметничка колонија заживела је у време када су уметничке колоније у Војводини (Сента, Бачка Топола, Бечеј, Kикинда, Рума, Нови Kнежевац) већ стекле извесно искуство у организовању привременог боравка уметника која постају стецишта нових уметничких идеја. Године 1958. основана је Савремена галерија Уметничке колоније као институција која има задатак да се брине о уметничким делима насталим углавном у Уметничкој колонији Ечка, као и да настави са организовањем сусрета уметника у Ечки. Године 1964. отворена је Савремена галерија у Зрењанину. Од оснивања 1956. године Уметничка колонија Ечка је у својим сазивима окупљала уметнике који су се бавили различитим традиционалним ликовним дисциплинама (сликарство, скулптура, графика, цртеж), да би се временом одржала само два сазива – уметника који су се бавили класичним сликарством у сазиву „Слика“ и уметника који су се бавили акварелом у „Сусретима акварелиста“. Током седамдесетих година прошлог века када нове уметничке праксе иду изван или против традиционалног сликарства односно у правцу дематеријализације уметничког предмета долази до напуштања колективистичког духа својственог колонијском деловању у корист индивидуалног, субјективистичког и до криза у раду Уметничке колоније Ечка. Од тог времена организатори колоније покушавају да сазивима уметника пронађу нов смисао, нови профил и енергију који би одржали окупљања уметника у Ечки у животу. Године 2006. на педесетогодишњицу оснивања колоније дошло је до промене у концепту традиционалних сликарских окупљања када је у складу са већ увелико присутним плурализмом и интердисциплинарношћу у савременој уметности, уметницима у Ечки омогућено да се медијски неограничавају на традиционално подељене ликовне дисциплине већ да своје идеје реализују у различитим формама савременог уметничког изражавања. Године 2010. започело се са ауторским и проблемски конципираним сазивима у Уметничкој колонији Ечка.

Савремена галерија Зрењанин сакупља, чува, систематски истражује и излаже уметничка дела југословенске и српске послератне уметности настала углавном у Уметничкој колонији Ечка.

 

http://www.galerija.rs

Фотографије у власништву Савремене галерије уметничке колоније Ечка Зрењанин